Friday, August 21, 2009

Memahami Hati Alah Yang Penuh Bebas Kasihan Melalui Perjanjian-Perjanjian